ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΡΣΟΣ

8.00

Πυρσός χειρός με έντονο πράσινο χρώμα που διαρκεί 1 λεπτό. Κρατήστε το προϊόν από την βάση του, αφαιρέστε το πώμα και ανάψτε το φιτίλι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του πυρσού. Το κρατάτε με παρατεταμένο το χέρι σας. Διαβάστε και τις οδηγίες που βρίσκονται πάνω στο προϊόν.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΡΣΟΣ